AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Meslek Tanımları

Deri Ayakçı (Seviye 3), deri/kürk giyim üretiminde kalıbı hazırlanmış ürünün belli bir süre içerisinde, model resmi veya teknik föy doğrultusunda, model ve malzeme özelliğine göre model ürün parçalarını dikime hazırlama ve bitim işlemlerini deri model makineci ile işbirliği içerisinde gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu (Seviye 5), yaş ve kuru/mekanik işlemlerden geçmiş yarı mamul deriye bitim işlemleri uygulama aşamalarını kontrol eden, üretim reçetesine göre kimyasal karışımları hazırlayan, deri numuneleri üzerinde uygulama çalışmalarını yapan ve sonuçları değerlendiren, çalışma ekibini yönlendiren ve yöneten kişidir.

Kesimci (Saraciye) (Seviye 3), saraciyede kullanılan deri ve deri dışı malzemeleri inceleme, yüzey kontrollerini yapma, malzeme ve ürün özelliğine uygun kesim aletlerini hazırlama, ıstampa yerleştirme, kesim yapma, parçaları tasnif etme, araçlama yapma, traşçı ve makineci gibi ilgili kişilere iş sevk etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Deri Kuru İşlenti Sorumlusu (Seviye 5), yaş işlemlerden geçmiş deriye kuru/mekanik işlemleri yapma süreçlerini kontrol eden, kuru/mekanik işlemlerin sonuçlarını değerlendiren, çalışma ekibini yönlendiren ve yöneten kişidir.
Deri Model Makineci (Seviye 4), deri/kürk giyim üretiminde, kalıbı hazırlanmış ürünün belli bir süre içerisinde, model resmi veya teknik föy doğrultusunda, model ve malzeme özelliğine göre dikiş tekniklerini uygulama ve model üretimi işlemlerini deri ayakçı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Deri Yaş İşlenti Sorumlusu (Seviye 5), ham deriyi çeşitli yaş/sulu işlemlere tabi tutarak kuru/mekanik işlemlere hazır hale getirme işlemlerini kontrol eden, üretim reçetesine göre kimyasal karışımları hazırlayan, deri numuneleri üzerinde uygulama çalışmalarını yapan ve sonuçları değerlendiren, çalışma ekibini yönlendiren ve yöneten kişidir.
Kesimci (Ayakkabı) (Seviye 4), kesim yapacağı modeli inceleme, kesim araçlarını hazırlama, kesim yapılacak deri ve deri dışı malzemeleri inceleme, saya ıstampalarını yerleştirme, kesim yapma, kesilen parçaları düzenleme ve sevk etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), hazır giyim üretiminde kullanılan deri ve kürk çeşitlerini inceleme, malzeme özelliğine uygun kesim araçlarını hazırlama, modelin kalıplarını yerleştirme, kesim yapma, kesilmiş parçaları eşleme ve dikime sevk etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 Ayakkabı İmalatçısı (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu, ön hazırlık, çeşitli malzemeleri (deri, kaplanmış deri, doğal tekstil malzemeleri ve diğer bütün malzemeler) kullanarak ayakkabı montajı yapan, parçaları birleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

 Saraciye İmalatçısı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite kurallarına uygun olarak iş organizasyonu ve ön hazırlık yapan, model çıkaran, kalıp hazırlayarak saraciye ürünleri üreten ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

 Sayacı (Seviye 3) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, çeşitli saya malzemelerini (doğal ve suni deri, tekstil malzemeleri vb.) işleyen, saya parçalarını birleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.