AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Projenin Amaç ve Hedefleri

Projenin amacı, deri sektöründe UYS ve AYÇ ile uyumlu Personel Belgelendirme Kuruluşu (Voc-Test Merkezi) kurmak ve geliştirmektir.

 

Projenin genel hedefi; deri sektöründe iş piyasası ihtiyaçlarına uygun işgücünün yetişmesi için örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesine destek vermek, hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek, eğitim ve belgeli işgücü istihdamı arasındaki ilişkiyi sektör özelinde güçlendirmektir. Proje özel hedefi olarak da deri sektöründe UYS ve AYÇ ile uyumlu Personel Belgelendirme Kuruluşu (Voc-Test Merkezi) kurmak ve geliştirmek tanımlamaktadır. Bu özel hedefe yönelik diğer destekleyici hedefler aşağıda sıralanmıştır; 

1.    Deri sektöründe AB ile uyumlu seçilen meslek gruplarında Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi için sektör özelinde mesleki yapılanmayı analiz etmek
2.    Ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını sağlamak
3.    Sınav ve belgelendirme sistemi oluşturmak
4.    Mesleki ve teknik eğitimin mesleki yeterliliklere göre verilmesi için ilgili paydaşlarla işbirliğini sağlamak
5.    Edinilmiş mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesini sağlamak 
6.    Bireylerin aldıkları yeterlilik belgelerinin başta AB olmak üzere  uluslar arası kıyaslanabilirliğini sağlamak