AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Ulusal Yeterlilikler

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır.

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir:

  • Yeterliliğin adı ve seviyesi,
  • Yeterliliğin amacı ve gerekçesi,
  • Yeterliliğin ilgili olduğu sektör,
  • Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları,
  • Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,
  • Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları,
  • Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri
  • Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar

MYK tarafından hazırlanan Ulusal Yeterlilikleri buradan görüntüleyebilirsiniz.

 

MESLEK ADI SEVİYE ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK
12UY0114-4 Rev 00 Kesimci (Ayakkabı) 4 İndir
12UY0115-3 Rev 01 Kesimci (Saraciye) 3 İndir
12UY0113-4 Rev 01 Kesimci (Deri_Kürk Hazır Giyim) 4 İndir
12UY0112-4 Rev 01 Model Makineci (Deri_Kürk Hazır Giyim) 4 İndir
12UY0111-3 Rev 01 Ayakçı (Deri_Kürk Hazır Giyim) 3 İndir
12UY0116-4 Rev 01 Deri İşlenti Operatörü 4 İndir
16UY0260-4 Rev 00 Ayakkabı İmalatçısı 4 İndir
16UY0261-4 Rev 00 Saraciye İmalatçısı 4 İndir
16UY0262-3 Rev 00 Sayacı 3 İndir
18UY0374-5 Rev 00 Kürk Giysi İmalatçısı 5 İndir
18UY0370-4 Rev 00 Asortici (Deri_Kürk Hazır Giyim) 4 İndir
18UY0372-3 Rev 00 Çakımcı (Kürk Giysi İmalatı) 3 İndir
18UY0371-3 Rev 00 Dikiş Makinesi Operatörü (Deri Kürk Hazır Giyim) 3 İndir
18UY0375-3 Rev 00 El İşçisi (Deri Kürk Giyim) 3 İndir
18UY0373-3 Rev 00 Makine Operatörü (Deri İşlenti) 3 İndir