AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Ulusal Meslek Standartları Belgeleri

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. 

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Meslek Standardının şekli ve içeriği; uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak Yönetim Kurulunca onaylanan "Meslek Standardı Formatı"na uygun olmak zorundadır. Meslek Standardı Formatı uluslararası uygulamalardaki değişiklikler ile MYK uygulamalarından elde edilen veriler ve değerlendirmeler dikkate alınarak hazırlama usulüne göre güncellenir.

Standardı belirlenecek mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olmak zorundadır.

Ulusal meslek standartları ile ilgili belgeleri aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.


MESLEK ADI SEVİYE ULUSAL MESLEK STANDARTLARI
Model Makineci (Deri_Kürk Hazır Giyim) 4 İndir
Ayakçı (Deri_Kürk Hazır Giyim) 3 İndir
Deri İşlenti Operatörü 4 İndir
Kesimci (Deri_Kürk Hazır Giyim) 4 İndir
Ayakkabı İmalatçısı 4 İndir
Sayacı 3 İndir
Saraciye İmalatçısı 4 İndir
Asortici (Deri_Kürk Hazır Giyim) 4 İndir
Çakımcı (Kürk Giysi İmalatçısı) 3 İndir
El İşçisi (Deri_Kürk Hazır Giyim) 3 İndir
Kürk Giysi İmalatçısı 5 İndir
Makine Operatörü (Deri İşlenti) 3 İndir
Dikiş Makinesi Operatörü 3 İndir
Kesimci (Ayakkabı_Saraciye) 3 İndir