AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Ortaklar ve İştirakçiler

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Ülkemiz deri sektörünün sanayicilerini bünyesinde toplayan Türkiye Deri Sanayicileri Derneği, Cumhuriyet öncesi lonca, birlik gibi çeşitli şekillerde kurumsallaşmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra"Türk Sepiciler Birliği" adını alarak 1926 yılında yeniden yapılanan birlik "Türkiye Deri Sanayicileri Derneği"  (11.08.1975 tarih ve 7/104449 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "TÜRKİYE"önadının kullanılmasına izin verilmiştir.) adını almış ve 1984,2000 ve 2003 yıllarında yenilenen ve kabul edilen tüzüğü ile işlevini sürdürmeye devam etmektedir.

 

Derneğin amacı, Tüzüğün 3. maddesinde şöyle belirtilmiştir: "Deri Sanayiciliğini kendine meslek veya devamlı sanat haline getirmiş olan gerçek kişileri deri sanayini yükseltme amacı etrafında toplayarak, memleketin ekonomik seviyesini yükseltmede yararlı olmak, birbirleriyle dayanışmayı ve güvenli çalışmayı sağlamak ve kolaylaştırmak suretiyle bu sanayinin kurulumuna ve gelişimine hizmet etmek, Deri sanayinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını el birliği ile karşılamak ve bu sanatın gelişme ve ilerlemesini sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması, Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.

 

2010 yılı Mayıs ayında yapılan olağan genel kurul toplantısı neticesinde göreve gelen yeni Yönetim ile birlikte üstlendiği misyonu sürdürmeye devam eden Türkiye Deri Sanayicileri Derneği sektörel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, ilgili bakanlıklara sektörün mevcut durumu ve gelecek projeksiyonu hakkında raporlar hazırlamak, sektörü ilgilendiren konularda üye sanayicileri bilgilendirmek, görüş talep edilmesi halinde ilgili kuruluşa konu ile ilgili görüş bildirmek gibi konularda faaliyet göstermektedir.

 

Ayrıca ülkemizin farklı coğrafyalarındaki deri sanayicilerine hizmet vermek amacıyla kurulan diğer bölge dernekleri ile de sıkı ilişkiler kurularak kollektif bir ruh oluşturulması sağlanmıştır. 

 

http://www.tdsd.org.tr


Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği

TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ (TDKD) üyesi olan seçkin ve saygın iş adamlarıyla kuruluş amaç ve ilkelerine paralel olarak üyelerinin kolektif beraberliğini oluşturarak iş hayatında gerçekten ayrıcalıklı bir konum sağlamaktadır.

 

TDKD üyeleri iş dünyasında en çok ihtiyaç duyulan konularda düzenlenen profesyonel eğitim seminerler, konferanslar, kurslar ve panellere katılarak serbest piyasada rekabet güçlerini artırırlar. TDKD üyeleri firma ve iş sorunlarını danışabilecekleri kurum ve kişilere kolayca irtibata geçebilirken ,kanun ve mevzuatla ilgili sorunlarına cevap alırlar.problemin çözümü hakkında bilgi ve tavsiye edinirler. Türkiye’nin kendine özgü Deri modasının yaratılmasını ve firmaların kendi markaları ile dış dünyaya açılmalarının teşvik edilmesini ana misyonları olarak görmektedir.

 

 TDKD üyeleri yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak’ta ticari irtibatlar kurarlar.ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda ve resmi gezilerde TDKD ‘ye tanınan kontenjandan yararlanma imkanı elde ederler.

 

http://www.tdkd.org.tr


Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği

TASD, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, ayakkabı sanayini kendilerine meslek edinmiş ve bu sektöre bilgi ve yetenekleri ile değer katmış sektör mensuplarını çatısı altında toplayarak bu sanayi kolunu teknik ve ekonomik olarak geliştirmeyi ve uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflemektedir. Ayakkabı sanayinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, sanayinin gelişmesine yardımcı ve gerekli olacak konuları tespit etmeyi ilke olarak benimseyen TASD bu doğrultuda ilgili kanun ve kararnamelerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve gerekli makamlarla temas kurarak ayakkabı sanayinin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için 1985 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

 

Bakanlar Kurulu kararı ile isminin önüne “Türkiye” ibaresini eklemenin haklı gururunu yaşayan derneğimiz bu ibarenin anlam ve öneminin geçmişte olduğu gibi bugünde bilincinde olarak sadece kendi üyelerini değil tüm sektörümüzü kucaklamayı hedeflemektedir.

 

http://www.tasd.com.tr


Saraciye Sanayicileri Derneği

Ülkemiz Saraciye ve Saraciye Yan Sektörünün sanayicilerini bünyesinde toplayan Saraciye Sanayicileri Derneği, 2003 yılında sektörün öncü kuruluşlarının girişimleriyle kurulmuştur. 

 

Baktığımızda Saraciye Sektörünün geçmişi, 500 000 yıl öncesine İlk Çağlara hatta; Buzul Çağlarına kadar dayanır.

 

Sürekli değişen dünya ve hayat koşulları beraberinde sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçları da getirmiştir. Yıllar geçtikçe derinin farklı özelliklerinden dolayı Saraciye yolculuğunda da farklı ve inovatif ürünler karşımıza çıkmaya başlamıştır.

 

Saraciye Sektörünün doğuşu, ehlileştirilmiş hayvanların, insanların yararı için kullanılması ve bu amaçla hayvanların gücünden ve hızından en verimli şekilde faydalanabilmek için koşum ve eğer takımı imali ile başlamıştır. Zamanla toplum ihtiyaçlarının çeşitlenerek artması ve insan hayatında moda kavramının hakim rol oynaması, diğer taraftan teknoloji ile değişik yapılarda ham ve yardımcı maddelerinin bulunması ile bu sanayi tarafından kullanılması günümüzde saraciye üretim zinciri içinde yer alan mamul türlerini çok çeşitlendirmiştir. 

 

Derneğimiz, bu köklü Ata Mesleğine sahip çıkarak Sektörün çıkarlarını da gözeterek ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olması ve ülke ekonomisine ve toplumsal yaşama katkı sağlaması amacıyla kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

 

SSD, 9 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 5 Yedek Üye, 3 Denetim Kurulu Üyesi, 3 Denetim Kurulu Yedek Üyesi ve 3 Haysiyet Divanı üyesi ile hizmetlerine devam etmektedir. 

 

Derneğimiz, Türk Saraciye Sektörünü en ileri seviyeye getirme anlayışıyla hareket etmektedir. 

 

http://www.saraciye.org.tr