AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Bilgi Bankası

 

            İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

 

İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezi tarafından yürütülmekte olan yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet ve itiraz web adresinde yer alan “İtiraz ve Şikayet Formu” doldurularak, yapılabilir. Web sitesi üzerinde oluşturulmuş itiraz ve şikâyetler bölümünde form doldurularak imzalı olarak iletişim araçlarının herhangi biri ile de yapılabilir.

Tüm itiraz ve şikayet kayıtları, Şikayet/İtiraz/Öneri Formu ile tutulur.

İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

Belgelendirme süreci hakkında yapılacak itirazların kabul edilebilmesi için, itirazların itiraza konu olan olayın gerçekleşmesini takip eden 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Şikayet genellikle, merkez personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları, tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri ve belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışlarıyla ilgili idari konuları içermekle beraber İDMİB Belgelendirme faaliyetleriyle ilgili tüm konular şikayet yapılabilir.

İtiraz ve şikâyetler, öncelikle merkezimiz tarafından değerlendirilir. Kayıt altına alınmış İtiraz veya şikayetler Belgelendirme merkezine gelişinden itibaren en geç 1 ay içerisinde kişiye yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir.

 

Alınan tüm şikayet ve itirazlar “Şikâyet/İtiraz Takip Listesi” ile takibi yapılır.

İtiraz ve Şikayet Formunu indirmek için tıklayınız.

 

 

         BELGENİN KULLANILMASI:

1.   Kişi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğini uygulamakla      yükümlüdür.

2.      Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

3.      Belge İDMİB’in mülkiyetinde olup, Belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

4.      Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde www.idmibvoctest.org sayfasında ilan edilebilir.

5.      Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurarak, belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmekle yükümlüdür.

6.      Kişi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.

7.      Belgesini İDMİB’in itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

8.      Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

9.      Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için İDMİB’e eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

10.  Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile İDMİB’e bildirmelidir.

11.  Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

12.  Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

13.  Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. 

14.  Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

15.  Belgeli personel MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ve diğer esas ve usullere uymak zorundadır.

16.  Belge sahibi ile Merkez Koordinatörü arasında, belgelendirme sözleşmesi imzalanarak,  Logo ve Belge Kullanım şartları taahhüt altına alınmış olur.

 

 

           MARKA /LOGO KULLANIMI:

1.      İDMİB logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır. 

2.      Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

3.      Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

4.      Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir. 

5.      Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir. 

6.      Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir. 

7.      Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır. 

8.      Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

9.      Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

10.  Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

11.  Belgeli personel MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ve diğer esas ve usullere uymak zorundadır.