AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Kapsam ve Koşullar

İDMİB DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ MESLEKİ BELGELENDİRME MERKEZİNDEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezinden çalışmaları tamamlanan 6 meslek alanından belge almak isteyen adaylar;                                 

1-)  www.idmibvoctest.org web adresi üzerinden aday başvuru formunu doldurur.

2-)  İlan edilen tarih ve yerde ölçme değerlendirmeye davet edilir.

3-)  Aday ölçme değerlendirme için; teorik bilgi sınavına katılır. Teorik sınavdan başarılı olanlar performans sınavı değerlendirme sınavına alınır.

4-)  Ölçme değerlendirme sonuçları adaya bildirilir.

5-)Adayın başarılı olması durumunda MYK onaylı İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezi tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

6-) Başarısız olan aday eksiklerini tamamladıktan sonra İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezinin prosedürleri doğrultusunda tekrar ölçme ve değerlendirme sistemine başvurabilir.

 

ADAYLAR;

1. Sınav merkezi personelinden belgelendirme yönetimi ile ilgili  bilgi alma,
2. Talep ettikleri kapsam dahilindeki her belge türünde sınava girme,
3. Başvurularının kabul edilmeme nedenlerini öğrenme,
4. Sınav sonuçlarını öğrenme hakkına,
5. Sınav sonuçlarına itiraz,

haklarına sahiptiler.