AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Haberler ve Duyurular

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 28.05.2014 tarih ve 2014/39 sayılı kararı ile İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)’in sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 01.07.2014 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 12UY0111-3 Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3), 12UY0112-4 Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), 12UY0113-4 Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), 12UY0114-4 Kesimci (Ayakkabı) (Seviye 4), 12UY0115-3 Kesimci (Saraciye) (Seviye 3) ve 12UY0116-4 Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Belgelendirme Başvuruları

12UY0111-3 Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3), 12UY0112-4 Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), 12UY0113-4 Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), 12UY0114-4 Kesimci (Ayakkabı) (Seviye 4), 12UY0115-3 Kesimci (Saraciye) (Seviye 3) ve 12UY0116-4 Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliklerinde MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

Tüm Haberler