AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Haberler ve Duyurular

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Zorunlu Hale Getirildi.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Zorunlu Oldu.

 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Zorunlu Hale Getirildi

   

     İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı.

23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun’la Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan bu kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için 500 TL idari para cezası verilecektir.

 Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir.  Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.                                                                                                                                       Ayrıca,

v  Yürürlükte olan Meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirlecek,

v  Meslek ve Teknik Eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yüksek öğretim programları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler tarafından bir yıl içerisinde  ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirilecek.

v  Eğitim ve Öğretimin bu programlara göre verilmesi sağlanacaktır.

 

Belgeyi kimler verebilir?

     

    İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları (İDMİB) bünyesinde kurulan, TÜRKAK tarafından akredite olan İDMİB Mesleki Belgelendirme Merkezi talep edildiğinde akredite olduğu (deri ve deri ürünleri sektörlerinde) mesleklerde ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermek üzere yetkilendirilmiş bir Belgelendirme Kuruluşu’dur.

 

 

 

Tüm Haberler