AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Haberler ve Duyurular

BELGELENDİRME İÇİN DOĞRUDAN HİBE DESTEĞİ PROGRAMI

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı yoluyla bireylerin MYK Mesleki yeterlilik Belgesi sahibi olabilmeleri için İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Mesleki Belgelendirme Merkezi  tarafından yapılan sınav ve belgelendirme masrafları AB tarafından desteklenecektir.

Hibe Programının Genel Hedefleri

Ø  Nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesi,

Ø  Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine katkı sağlayarak, örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim etkinliğinin sağlanması,

Ø  Önceki öğrenmelerin tanınmasının teşvik edilmesi,

Ø  Hayat Boyu Öğrenme sürecinin desteklenmesi,

Ø  Dezavantajlı bireylerin belgelendirilmesi

Hibe Programının Hedef Grubu

Ø  Halihazırda çalışan bireyler,

Ø  Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öğrencileri,

Ø  Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan bireyler,

Ø  Örgün ve yaygın eğitim süreçlerine dahil olmamış ancak, bilgi ve becerilerini belgeleyerek kanıtlamak isteyen bireylerdir.

Hibe Programının Nihai Faydalanıcıları

Ø  İş gücü piyasası,

Ø  Eğitim öğretim sağlayıcıları ve politika belirleyiciler,

Ø  İşçi ve işverenler,

Ø  İşçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri vb. kuruluşlar.

Hibe Programından Kimler Yararlanabilir?

Ø  MYK ile Doğrudan Hibe Protokolü imzalayan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuran ve

Ø  Yapılan sınavlarda başarılı olan

adaylar yararlanabilecektir.

Hibe Programından yararlanabilmek için,

·         Adayların Doğrudan Hibe Başvuru Formunu imzalamış olması,

·         Kuruluşların Hibe kapsamında belirlenen  dökümanları tamamlamış olmaları

gerekmektedir.

 

 

Hibe Genel Kuralları

·         MYK Belge masraf karşılığı olarak belirlenen tutar hibe kapsamında karşılanmamaktadır.

·         Hibeye başvurarak başarılı olan aday bu hibeden tekrar yararlanamaz.

·         İşsizlik fonundan faydalanan aday, aynı meslek ve yeterlilik seviyesinde bu hibeden yararlanamaz.

·         Yalnızca başarılı adayların sınav ücretleri karşılanır.

·         Hibe kuralları kapsamında sınava girip başarısız olan adaylara hibeden herhangi bir destek sağlanmaz.

·         Aynı sınav için farklı desteklerden ve hibelerden yararlanılamaz.

 

Dezavantajlı Gruplar

Dezavantajlı kotasından yararlanabilmek için kişinin aday başvuru formuna ek olarak:

Ø  6 aydan fazla işsiz olduğunu gösterir İŞKUR’dan alınmış belgesini veya

Ø  %40’dan fazlaengelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu ya da engelli olduğunu gösteren İŞKUR’ dan alınmış belgeyi sunması gerekmektedir.

 

ÖRNEK SÜREÇ

 

1.      Aday kuruluşa sınav ve belgelendirme için başvurusunu yapar.

2.      Tahsil edilen sınav ücretleri  daha sonra başarılı adaylara iade edilmek üzere emanet hesapta tutulur.

3.      Kuruluş adaya hibe programını ve kurallarını tanıtır.

4.      Yararlanmak isteyen aday, ‘Doğrudan Hibe Aday Başvuru Formu’nu doldurur.

5.      Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan adaylardan MYK belge masraf karşılığı tahsil edilir.

6.      Hibeden yararlanmaya hak kazanan adaylar ve bunlara ilişkin ödemeler üç ayda bir raporlanır.

7.      MYK kendisine iletilen liste, kanıtlayıcı döküman ve raporları inceleyerek en geç 1 ay içerisinde nihai listeleri onaylar.

8.      Kuruluş onaylanmış listeler eline geçtikten sonra en geç 1 ay içerisinde tahsil ettiği sınav ücretlerini geri ödemesini ilgili hesaplara yapar.

9.      Kuruluş bireylerin sınav ücretlerine ilişkin yaptığı iadelerin dekontlarından (ilk tahsil edilen) KDV miktarını düşerek hesapladığıtutarların toplamı için MYK’ya KDV’den muaf fatura düzenleyerek fon talebinde bulunur.

10.  MYK 1 ay içerisinde kendisine ulaşan faturalara ilişkin fonu kuruluşun hesabına transfer eder.

 

 

Tüm Haberler